Geriye dönük fatura kesilir mi?

Geriye dönük fatura kesilir mi?

e-Fatura sisteminin kapsamı her geçen sene genişletiliyor ve birçok firma e-fatura mükellefi oluyor. Dolayısıyla e-fatura sistemi, hala birçok firma için yeni ve akıllara bazı soru işaretlerini getiriyor. Bu yazımızda da merak edilen konulardan biri olan, fatura ve e-fatura geriye dönük olarak kesilebilir mi, geriye dönük e-arşiv kesilir mi gibi soruların yanıtlarını vereceğiz.

e-Fatura sistemi nasıl çalışır?

e-Fatura sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya koyulan dijitalleşme adımlarından biridir. e-Fatura, firmaların yıllardan beri düzenledikleri kağıt faturanın elektronik ortama aktarılmış halidir. Kağıt fatura ile e-fatura sistemi arasında herhangi bir hukuki nitelik farkı yoktur. e-Fatura mükellefi olan firmalar, faturalarını Gelir İdaresi Başkanlığı sunucuları aracılığıyla düzenleyebilir ve alıcısına iletir. Bu işlemin gerçekleşebilmesi için her iki tarafın da e-fatura sistemine kayıtlı olması gerekir.

Önceki tarihlere kesilen faturalar

Alıcı veya satıcıdan herhangi birinin e-fatura sistemine kayıtlı olmadığı tarihe e-fatura düzenlenmesi oldukça sık görülen bir durumdur. Bu tarihlere ait faturalar reddedilebilir veya geriye dönük fatura kesen firmalara vergi usul cezası uygulanabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı sunucuları üzerinden taraflar arasında iletilen her bir e-faturayı takip eder. Kanun uyarınca taraflar, sadece e-fatura sistemine dahil oldukları tarihten itibaren e-fatura düzenleyebilir. Geriye dönük kesilen e-faturalar sistemden gönderilebilir ancak faturaların hukuken geçersiz olduğu bilinmelidir. Gelir İdaresi Başkanlığı geriye dönük düzenlenen bir e-fatura alan alıcı tarafların ne yapması gerektiğine açıklık getirmiştir. 08.01.2016 tarihli duyuruya göre geriye dönük e fatura düzenlendiği zaman alıcı tarafın bu e-faturayı; ticari e-faturaysa reddetmesi, temel e-fatura ise Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen yollarla faturaya itiraz etmesi gerekir.

Geriye dönük e-fatura nasıl kesilir?

Vergi Usul Kanunu’na göre e-fatura veya e-arşiv fatura (interaktif), ürünün teslimatının yapıldığı yani sevk irsaliyesi kullanılarak yapılan satışlarda teslimat tarihinden itibaren en fazla 7 gün içinde düzenlenmelidir. Hizmet teslimlerinde ise sevk irsaliyesi düzenlenmediği için e-faturanın, hizmetin verildiği anda düzenlenmesi gerekir.

Geriye dönük e-Fatura kesimi, 7 günlük süre kuralına uyulduğu takdirde mümkündür. Bu faturanın başka bir şartı da düzenlenmek istendiği tarih ile satış işleminin gerçekleştirildiği süre zarfında herhangi bir başka fatura kesilmemiş olması zorunluluğu olmasıdır.

Kaç gün geriye dönük e-arşiv fatura (interaktif) kesilebilir?

e-Fatura kesilirken yukarıda belirttiğimiz şartlar sağlandığı takdirde geriye dönük fatura kesilmesi mümkün olur. Vergi Usul Kanununa göre, geriye dönük e-fatura ve e-arşiv fatura (interaktif), cari işlemin gerçekleşmesinden en fazla 7 gün sonra olacak şekilde düzenlenebilir.

Geriye dönük e-arşiv fatura (interaktif) kesmenin cezası nedir?

Vergi Usul Kanunu’na göre 7 günlük sürenin aşılması halinde fatura, hiç düzenlenmemiş sayılır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın incelemeleri neticesinde mükelleflere tanınan sürenin aşıldığı anlaşıldığı takdirde Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. 2023 yılında; birinci derece usulsüzlük cezası 700 TL, ikinci derece usulsüzlük cezası 370 TL olarak uygulanır. Fatura düzenlenmemesi halinde kesilecek özel usulsüzlük cezası, 2.200 TL’den aşağı olmamak üzere belgede yazılması gereken meblağın %10’u, sevk irsaliyesi düzenlenmemesi halinde kesilecek özel usulsüzlük cezası 2.200 TL, birinci sınıf tüccarlar tarafından elektronik beyanname ve bildirimlerin verilmemesi durumunda kesilecek özel usulsüzlük cezası ise 7.500 TL olarak uygulanır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.Required fields are marked *