E-Tuğra İle Kep Adresi Çözümleri

Kep Adresi Nedir ?

Kayıtlı Elektronik Posta; gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.

KEP sisteminde gönderi sırasında aşağıda yer alan kayıtlar oluşturulur ve 20 yıl delil olarak saklanır:

E-Posta Gönderi Zamanı
E-Posta Gönderici ve Alıcı Kimlikleri
E-Posta Teslim Edilme Zamanı
E-Posta Okunma Zamanı
E-Posta İçeriğin Bütünlüğü

Bilgi Almak İçin Tıklayın

Kep Adresi Zorunlu mu ?

Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma“ başlıklı 7’nci maddesi uyarınca anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş olan komandit şirketlere, elektronik olarak tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. Bu hüküm gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesabının olması zorunludur.

Bilgi Almak İçin Tıklayınız